Bezpečnostní upozornění

Všechny svíčky a vonné vosky Saio home jsou určeny pro dospělé osoby a nejsou určeny ke konzumaci. Saio home nenese zodpovědnost za zneužití produktů nebo škody způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů a všechny produkty jsou používány na vlastní nebezpečí. 

vodní organismy

Pro výrobu svíček a vonných vosků používáme kvalitní vonné oleje, které neobsahují parabeny ani ftaláty. Vonné oleje mají všechny důležité bezpečnostní listy ( IFRA, SDS ). Vonné oleje obsahují chemické látky, které mohou vyvolat podráždění kůže a očí nebo způsobit alergickou reakci a mohou být škodlivé pro životní prostředí nebo vodní organismy. Svíčky a vonné vosky jsou označeny CLP etiketou. CLP etiketa obsahuje piktogramy, údaje o společnosti, bezpečnostní věty, chemické složky, které mohou vyvolávat alergickou reakci. Pokud u produktů není CLP etiketa, pak není zákonem vyžadována. CLP etikety také obsahují informace o UFI kódu. Pokud se UFI na etiketě nevyskytuje, pak není u dané vůně potřeba. Dále jsou svíčky a vonné vosky vyrobeny z kvalitního 100% sójového vosku. Svíčky a vonné vosky nejsou podle platné legislativy EU certifikovány jako kosmetické produkty.

 Varovné piktogramy

Upozornění pro svíčky

Svíčku vždy uhaste a nesfoukávejte. Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a zvířat. Hořící svíčku nenechávejte bez dozoru. Vždy používejte vhodnou nehořlavou podložku pod svíčky. Hořící svíčku nenechávejte na nebo v blízkosti předmětů, které se mohou snadno vznítit. Hořící svíčku nikdy nehaste vodou nebo jinou kapalinou. Hořící svíčku nenechávejte v průvanu. Ujistěte se, že svíčka je pevně umístěna ve svislé poloze. Před každým zapálením odlomte ohořelou část knotu. Mezi hořícími svíčkami ponechte vzdálenost alespoň 10 cm. Do roztaveného vosku nevhazujte zápalky a udržujte vosk v čistotě a bez ohořelých nečistot. Hořící svíčku nepřenášejte. Před použitím místnost vyvětrejte.

Upozornění pro vonné vosky

Nikdy nemíchejte vonný vosk s vodou nebo jinou kapalinou. Vonné vosky nejsou určeny ke konzumaci. Aromalampu nikdy nenechávejte bez dozoru nebo v blízkosti dětí a zvířat. Pro tavení vonných vosků vždy používejte aromalampu vhodnou a schválenou pro rozpouštění vonných vosků. Aromalampu umístěte na bezpečný a stabilní povrch a mimo dosah předmětů, které se mohou snadno vznítit.