Reklamace a vrácení zboží

Vrácení zboží

 1. Nejprve si prosím přečtěte níže sepsané poučení o právu na odstoupení od smlouvy.
 2. O vrácení zboží nás informujte do 14 dnů od převzetí objednávky prostřednictvím e-mailu info@saiohome.cz. Do e-mailu uveďte číslo objednávky. Odstoupení od kupní smlouvy oznámené po 14. dni od převzetí zboží nebude akceptováno.
 3. Pro rychlé vyřízení vyplňte náš formulář pro odstoupení od smlouvy, který naleznete níže.
 4. Vyplněný formulář společně s dokladem o zakoupení zboží nám zašlete elektronicky na e-mail info@saiohome.cz nebo jej přiložte k reklamovanému zboží.
 5. Vrácené zboží musí být v původním obalu i stavu. Tj. nepoužívané a bez známek poškození.
 6. Zboží nám zašlete na adresu: Anna Konečná, Sadová 1079, Veselí nad Moravou, 698 01 prostřednictvím dopravní společnosti Zásilkovna nebo na výdejní místo Handy - spojovací materiál, nám. 24. dubna 1803, Veselí nad Moravou, 698 01. Nezasílejte na dobírku, nebude převzata.
 7. Po obdržení vráceného zboží provedeme jeho kontrolu a vrátíme vám peníze na vámi uvedený účet nebo složenkou na vaši adresu. Peníze nebudou vráceny dříve než bude vrácené zboží doručeno a zkontrolováno.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Saio home („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní

 Reklamace zboží

 1. Nejprve si prosím přečtěte náš Reklamační řád.
 2. O reklamaci nás informujte prostřednictvím e-mailu info@saiohome.cz. Do e-mailu uveďte číslo objednávky.
 3. Pro rychlé vyřízení vyplňte náš reklamační formulář, který naleznete níže.
 4. Vyplněný formulář společně s dokladem o zakoupení zboží nám zašlete elektronicky na e-mail info@saiohome.cz nebo jej přiložte k reklamovanému zboží.
 5. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem.
 6. Zboží prosím zabalte tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození.
 7. Reklamované zboží nám zašlete na adresu: Anna Konečná, Sadová 1079, Veselí nad Moravou, 698 01 prostřednictvím dopravní společnosti Zásilkovna nebo na výdejní místo Handy - spojovací materiál, nám. 24. dubna 1803, Veselí nad Moravou, 698 01. Nezasílejte na dobírku, nebude převzata.
 8. Po obdržení reklamovaného zboží provedeme kontrolu a v co nejkratším termínu vaši reklamaci vyřídíme. K vyřízení reklamace dojde nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Reklamační formulář